رمضان مجالی برای زاده شدن

این روزها و شب های رمضان دیگر خودت هستی و خودت...اگر در همه ایام در هجوم انبوه شهر، در تلاطم اقتصاد، در دلهره کسب درآمد، در حسرت اشتغال و یا دغدغه اصلاح دیگران هستی، اکنون همه را به سویی بنه، خود را واکاوی کن، پالایش کن، محاکمه کن، تنبیه کن، تشویق کن، خود را مدیریت کن، خودت را فرو بریز و از نو بساز... و دلت را اگر زنگار بسته بسوزان و در این آتش دوباره جلا ده و خودی دیگرگون، پاک و عاری از هر غبار و هر زنگار پدیدار که  فرصت کوتاهی است برای زاده شدن، برای خلوص، برای آشتی با خودت و آشتی با خدا...

اینجا دیگر مجالی برای نقش بازی نیست، این جا همه چیز آشکار است به شفافیت ستارگان آسمان شب های رمضان، این جا فقط دل را می بینند، دلی که بیدار است، دلی که روشن می شود، دلی که روشن می کند و دلی که نور می گیرد و نورانی می شود...

این شب ها و این روزها را دریابیم، روزمره گی همیشگی است و رمضان تنها سی روز...

 

/ 0 نظر / 21 بازدید